[ Inici / Vehicles / ITV / Informació general ]

Informació general

Informació general

L’Àrea de Vehicles de SEPIVA és l’encarregada de mantenir els arxius de característiques tècniques de tots els vehicles matriculats a la Comunitat Valenciana.

 

Presta assessorament tècnic i legislatiu tant a l’administració autonòmica, com a les estacions d’ITV, tant fixes com mòbils de la Comunitat Valenciana, i transmet els criteris d’inspecció que emanen de directives comunitàries.

 

La missió de la ITV és comprovar que el seu vehicle complix les condicions tècniques exigides per a garantir la seua seguretat i la de la resta d’usuaris de les vies de circulació. Així mateix, la ITV garantix que el seu vehicle complix amb nivells d’emissions de gasos respectuosos amb el medi ambient.

 

A més, la ITV s’encarrega d’informar les autoritats competents en matèria de trànsit i seguretat vial que el seu vehicle ha superat la inspecció.

 

Si té caducada la inspecció, no dubte a acudir el més prompte possible a la ITV més pròxima. El retard no comporta recàrrec sobre les tarifes aplicables. No oblide que no tenir la ITV al dia implica vulneració de la normativa de trànsit.

 

Recorde que per a passar la ITV necessita portar el permís de circulació i la targeta d’inspecció tècnica.

 

Gran quantitat de les inspeccions serien favorables si prèviament es comprovara tant l’estat dels pneumàtics com el bon funcionament dels sistemes d’enllumenat i senyalització.